REGULAMINY

REGULAMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA

każda z kategorii ma swój unikatowy regulamin oraz kryteria oceniania

3D NAIL ART

31 sierpnia 2018

Ręcznie wykonanie na 10 tipsach w boxie (pudełku) za pomocą materiałów do przedłużania paznokci wielowymiarowej formy przestrzennej.
Konkurencja zaoczna.
Podział na początkujących i weteranów.

1. Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż jedną pracę, ale za każdą z nich muszą uiścić osobną opłatę za uczestnictwo. ( Nie dotyczy online competitions).

Rejestracja pracy odbędzie się dopiero po uiszczeniu pełnej opłaty za uczestnictwo.

O puchar Nailpro Poland Competitions  będą walczyły tylko te prace, które zostaną zakwalifikowane do TOP 10. Jeśli uczestnik złożył więcej niż jedną pracę, liczyć się będzie tylko ta, która zdobyła najwięcej punktów.
2. Uczestnik sam decyduje, czy dostarczy pracę osobiście, czy przez osoby trzecie.
Organizator Nailpro Poland Competitions  nie ponosi odpowiedzialności za los przesłanej pracy po zakończeniu mistrzostw.

Rejestracja prac
– osobiście: 31 sierpnia godz. 7:00 – 8:00
– zaocznie: do 20 sierpnia do godz. 18:00 musi zostać dostarczona do organizatora: Vellp Professional Beauty Expert, ul. Mysłowicka 4/4, 40-486 Katowice

3. Aby wziąć udział, należy przygotować zestaw 10 indywidualnych tipsów. Muszą być fabrycznie nowe, nie można korzystać z wykonanych przez siebie. Muszą one się znajdować na specjalnej podkładce. Długość tipsów powinna wynosić nie więcej niż 2 cale (5,08 cm) i mieć szerokość nie więcej niż ¾ cala (1,9 cm) w płaszczyźnie; umieszczone na płasko i wg rozmiaru, wymiary nie powinny być większe niż podane! 

TIPSY muszą być różnych rozmiarów, tak jak dopasowane do dłoni!!! 

Projekt musi być wykonywany ręcznie. Tipsy powinny być oddzielone i niepołączone ze sobą. Projekt wszystkich 10 tipsów musi być spójny, ale każdy z tipsów musi pozostać odrębny. Jeśli tipsy nie spełniają tych wymagań, projekt może zostać zdyskwalifikowany lub zostaną odjęte punkty.

Konstrukcja 3 D nie może mieć więcej niż 1 cal ( 2,54 cm) we wszystkich kierunkach.
4. Temat jest ogłoszony na początku roku konkursowego. Temat musi być widoczny na każdym tipsie z osobna (na 10 tipsach). 

5. Wszystkie prace muszą być zakończone przed rozpoczęciem Nailpro Poland Competitions , podczas którego przedstawiane będą jako gotowe. Brak miejsca pracy na wykonanie tej konkurencji podczas Nailpro Poland Competitions.
6. Oryginalny kolor tipsa nie ma znaczenia.

7. Prace należy wykonać ręcznie. Dozwolone są materiały przeznaczone do tworzenia form przestrzennych 3D. (Akryl, żele, lakiery etc.)
8. Ozdoby (cyrkonie, brokaty, kamienie) są dozwolone ale nie mogą przekraczać 25% wielkości całego projektu.

9. Dozwolone wykończenie żelem UV, Top coat w tym z brokatem.
10. Uczestnicy mogą inspirować się podobną wersją rozpoznawalnego projektu lub pracy wykonanej przez kogoś innego, ale nie powinna być identyczna z oryginałem. Za naruszenie tego punktu praca zostanie usunięta i nie będzie brana pod uwagę.
11. Uczestnicy muszą przygotować pisemny opis wykonanej przez siebie pracy przesłanej na konkurs Nailpro Poland Competitions , który składać się będzie z dwóch części. W pierwszej części – szczegółowy opis produktów oraz proces tworzenia zdobienia paznokci, w drugiej – historia swojej interpretacji tematu. Nie można podawać marek i producentów. Nie można też umieszczać żadnej informacji, która charakteryzowałaby nazwę producenta. Opis musi być wykonany w języku angielskim. Nie można w nim podawać imienia i nazwiska. Naruszenie tych zasad spowoduje odjęcie 5 punktów z ogólnej klasyfikacji.

12. Prezentacja wykonanej pracy: 

  • 10 tipsów powinno być stabilnie przymocowane do płaskiej powierzchni (w jednym kolorze, bez tekstury, brak powierzchni lustra) do oceny. 
  • wielkość płaskiej powierzchni powinna wynosić maksymalnie 6 cali (15,24 cm) i 8 cali (20,32 cm) głębokości i ¼ (0,635 cm) wysokości i musi być płaska, pozioma i stabilna. Wszystkie prace, które nie spełniają tych wymagań, będą zdyskwalifikowane albo zostaną odjęte punkty.

13. Prace będą oceniane podczas prezentacji.
14. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: oryginalność, wrażenie wizualne, kolor, prezentacja, balans, projekt i detale, wymiary, ogólne wrażenie, poziom trudności, profesjonalizm, długość, temat. Sędziowie nie zostaną poinformowani, jakimi narzędziami i technikami została wykonana praca.
15. Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w Nailpro Competitions, nie mogą być kopiowane. Organizator Nailpro Poland Competitions zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią prac wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez sędziów w zamkniętym gronie.

Sędzia 1

Oryginalność – 5 punktów 

Innowacyjność projektu (nowe i oryginalne)

Projekt jest unikalny (różny od innych)

– Prace muszą być zgodne z wytycznymi do przepisów dotyczących praw autorskich

Wizualne prezentacja – 10 punktów

Projekt powinien przyciągać uwagę

Projekt powinien być interesujący

– Projekt powinien zachęcać do przyjrzenia się szczegółom / detalom

Kolor – 10 punktów

Kolory właściwe do projektu 

Kolory pasują do siebie

Prezentacja – 5 punktów

Praca prezentowana zgodnie z zasadami

Praca prezentowana jako bezsporne dzieło sztuki

Uczestnik zatroszczył się o to, by jego praca była prezentowana w czystości i porządku

 – W opisie pracy wszystko jest czytelne i łatwe do zrozumienia

Sędzia 2

Balans – 5 punktów

Wszystkie detale projektu są zrównoważone, projekt nie jest przeładowany szczegółami oraz nie jest zbyt pusty

Projekt jest harmonijny

 – Szczegóły tworzą harmonijną całość

Projekt i detale – 10 punktów

Projekt oddaje temat i do niego pasuje

Projekt jest dobrze przemyślany

Szczegóły projektu są czyste i wyraźne

Projekt zawiera odpowiednią ilość szczegółów 

Wymiary – 10 punktów

Praca jest wykonywana w ramach wymiarów, jakie podano

Wymiary są zrównoważone, w tym i szczegóły

Projekt wystaje ponad tipsy nie więcej niż o 2,54 cm (1 cal)

Ogólne wrażenie – 10 punktów

Konstrukcja sprawia wspaniałe wrażenie

Projekt zakończony i nie wymaga poprawek

Sędzia 3

Poziom trudności – 10 punktów

Projekt wymaga specjalnych umiejętności

Do jego stworzenia wykorzystano różne techniki

Profesjonalizm – 10 punktów

Ogólna jakość pracy sugeruje, że uczestnik ma wybitne zdolności artystyczne. Profesjonalizm jest oczywisty.

– Praca jest wykonana schludnie, czysto i dokładnie

Długość tipsów – 5 punktów

Tipsy są zaprezentowane wg długości i wielkości

Długość tipsa nie przekracza 5,08 cm (2 cale)

Szerokość – nie więcej niż 1,9 cm (0,74 cala) w postaci płaskiej

Temat – 10 punktów

Związek z  tematem jest oczywisty i dobrze widoczny

Temat jest widoczny na wszystkich 10 paznokciach

Projekt powinien podkreślać temat.

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

Koszt udziału do 15 sierpnia 2018 po 15 sierpnia 2018
poczatkujący 50 euro 75 euro
weteran 85 euro 100 euro

 

Nagrody
poczatkujący puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 
weteran 1. miejsce – 150 euro, 2. miejsce – 120 euro, 3. miejsce – 100 euro, puchar, dyplom

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

MIXED MEDIA NAIL ART

31 sierpnia 2018

TEMAT: MAGIA

Konkurencja zaoczna – tips box. Podział na początkujących i weteranów.

1. Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż jedną pracę, ale za każdą z nich należy uiścić osobną opłatę za uczestnictwo. ( Nie dotyczy on-line competition).

Rejestracja pracy odbędzie się dopiero po uiszczeniu pełnej opłaty za uczestnictwo.

O puchar  Nailpro Poland Competitions będą walczyły tylko te prace, które wejdą do TOP 10. 

Jeśli uczestnik złożył więcej niż jedną pracę, liczyć się będzie tylko ta, która zdobyła najwięcej punktów.

Uczestnik sam decyduje , czy dostarcza ją osobiście , czy przez osoby trzecie.

Nailpro Poland Competitions nie ponosi odpowiedzialności za los przesłanej pracy po konkursie.

Rejestracja prac
– osobiście: 31 sierpnia godz. 7:00 – 8:00
– zaocznie: do 20 sierpnia do godz. 18:00 musi zostać dostarczona do organizatora: Vellp Professional Beauty Expert, ul. Mysłowicka 4/4, 40-486 Katowice

 
2. Aby wziąć udział, należy przygotować zestaw 10 oddzielnych tipsów. Muszą być fabrycznie nowe, nie można korzystać z wykonanych przez siebie. Długość tipsów powinna wynosić nie więcej niż 2 cale (5,08 cm) i mieć szerokość nie większą niż ¾ cala (1,9 cm) w płaszczyźnie; umieszczone na płasko i wg rozmiaru. Projekt musi być wykonywany ręcznie. Tipsy powinny być oddzielone i niepołączone ze sobą. Projekt wszystkich10 tipsów musi być spójny, ale każdy z tipsów musi pozostać odrębny. Jeśli tipsy nie spełniają tych wymagań, projekt może zostać zdyskwalifikowany z konkursu i zostaną odjęte punkty.
3. Mixed Media będą oceniane w następujących kategoriach: oryginalność, innowacyjność projektu, wyjątkowość, zastosowane kolory, wrażenie dzieła sztuki, praca schludna i czysta, zrównoważenie wszystkich elementów, harmonia, złożoność zastosowanych technik: 3D, ręczne malowanie, aerograf; konstrukcja projektu nie przekracza 2,54 cm na wysokość, widoczne nawiązanie do tematu, profesjonalizm w wykonaniu świadczący o zdolnościach autora pracy.

Regulamin obowiązujący w tej kategorii:

1. Wszystkie poniższe zasady MIXED MEDIA (3D, ręczne malowanie, airbrush) muszą być przestrzegane. Zasady do zastosowanych technik są osobno opisane w regulaminie.
2. Uczestnicy nie mogą używać logo i wzorów z prawami autorskimi.
3. Wszystkie prace muszą być zakończone przed rozpoczęciem zawodów. Konkurencja nie jest wykonywana na miejscu. 

4. Oryginalny kolor tipsa nie ma znaczenia.
5. Powłoka typu żel UV, top, lakiery z dodatkami brokatów mogą być użyte lakiery, farby.
6. Zabronione stosowanie form (szablonów) do tworzenia projektu.
7. Uczestnicy mogą korzystać z wersji podobnych projektów lub logo z prawami autorskimi, ale ich prace nie powinny być identyczne z oryginałem. Jeśli praca nie spełnia tego kryterium – sędziowie odejmują punkty.
8. Prace będą oceniane w trakcie prezentacji.
9. Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w Nailpro Competitions, nie mogą być kopiowane. Organizator Nailpro Poland Competitions zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią prac wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez sędziów w zamkniętym gronie.

MOGĄ BYĆ ZASTOSOWANE WSZYSTKIE METODY. IM WIECEJ TYM LEPIEJ.

Zasady do 3D:
1. Wszystkie prace wykonane techniką 3D muszą być tworzone za pomocą profesjonalnych materiałów i narzędzi (monomerów i kolorowego proszku akrylowego, żeli UV, lakierów, biżuterii, kryształów itp).
2. 3D konstrukcja nie powinna być wyższa niż 1 cal (2,54 cm).
3. Dekoracje i kryształy mogą być stosowane, ale nie powinny przekraczać 25% ogólnej konstrukcji.

Zasady do ręcznego malowania:
1. Wszystkie prace muszą być wykonywane wyłącznie za pomocą techniki ręcznego malowania. Wolno używać tylko farb i lakierów do paznokci. Stosowanie żeli i lakiero-żeli (hybrydy) jest zabronione.

Zasady  do airbrushing:
1. Praca musi być wykonywana wyłącznie za pomocą farb do airbrushing.

Sędzia 1

Oryginalność – 5 punktów

– Projekt powinien być innowacyjny  (nowy i oryginalny).

– Projekt powinien być unikalny ( różnić się od tych, które były wcześniej)

– Prace muszą być zgodne z wytycznymi przepisów dotyczących praw autorskich

Prezentacja – 10 punktów

– Projekt powinien przyciągać uwagę.

– Projekt powinien być interesujący

– Projekt powinien zachęcać do przyjrzenia się szczegółom / detalom

Kolor – 10 punktów

– Kolory powinny zdobić projekt 

– Kolory powinny wzajemnie się uzupełniać

Prezentacja – 5 punktów

– Praca prezentowana zgodnie z zasadami konkurencji 3D, ręcznie malowane

– Praca przedstawiona jest tak, jakby była dziełem sztuki.

– W opisie pracy wszystko jest czytelne i łatwe do zrozumienia. 

Sędzia 2

Balans – 10 punktów

– Pojedyncze elementy projektu są zrównoważone. Projekt nie jest za ubogi ani zbyt przesadzony. 

– Szczegóły tworzą harmonijną całość

Projekt i detale – 10 punktów

– Projekt pasuje do zadanego tematu.

– Projekt jest dobrze przemyślany.

– Szczegóły projektu są precyzyjne i czysto wykonane.

– Projekt posiada odpowiednie szczegóły.

Długość tipsów – 5 punktów

– Tipsy są wykonane proporcjonalnie wg  wielkości i długości.

– Długość nie jest większa niz 2 cale (5,08 cm).

–Szerokość jest nie większa niż 3/4 cala – w przypadku kiedy są płaskie  (1,9 cm).

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Projekt robi dobre wrażenie.

– Projekt jest skończony i nie wymaga poprawek.

Sędzia 3

Poziom trudności – 10 punktów

– Skomplikowana konstrukcja, wymagająca specjalnych umiejętności i zaangażowania 

– Projekt obejmuje kilka technik

Jakość wykonania – 10 punktów

– Ogólna jakość pracy wskazuje na wysokie zdolności artystyczne

– Praca jest wykonana schludnie, czysto i dokładnie

Wymiary – 10 punktów

– Projekt artystyczny jest oczywisty i zgodny z zasadami 3D

– Wymiar poprawia temat i jest zbalansowany

–Projekt nie może być wyższy niż  1 cal (2,54 cm).

Temat – 5 punktów

– Związek z tematem jest oczywisty i dobrze widoczny

– Temat widoczny na wszystkich 10 paznokciach.

– Projekt powinien podkreślić temat

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

Koszt udziału do 15 sierpnia 2018 po 15 sierpnia 2018
poczatkujący 50 euro 75 euro
weteran 85 euro 100 euro

 

Nagrody
poczatkujący puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 
weteran 1. miejsce – 150 euro, 2. miejsce – 120 euro, 3. miejsce – 100 euro, puchar, dyplom

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

EXTREME STILETTO DESIGN

31 sierpnia 2018,  godz. 10:15 – 12:15

Konkurencja artystyczna z podziałem na weteranów i początkujących, bez podziału na żel czy akryl. Stylista wybiera sam, czy pracuje w technice żelowej, czy akrylowej. Praca tylko i wyłącznie na szablonie. Konkurs polega na wykonaniu ekstremalnej długości sztyletu na jednej dłoni – praca na modelce.

Regulamin

1. Uczestnicy mają 2 godziny ( w razie zmian pojawi się informacja ) na wymodelowanie paznokci jednej dłoni w kształcie sztyletu na formie z zastosowaniem kolorowego akrylu lub żelu. Wykonany projekt ma być oryginalny i wykazać umiejętności artystyczne uczestnika. Tipsy nie są dozwolone. Dwóch uczestników może mieć jedną modelkę.
2. Paznokcie muszą mieć długość co najmniej 2 cali każdy (5,08 cm). Pomiaru dokonuje się od najgłębszego punktu na powierzchni naskórka przed końcem swobodnej krawędzi. Za paznokcie, które będą krótsze od tej długości, uczestnik otrzyma karę – minus 10 punktów w klasyfikacji generalnej.

3. Dozwolone jest użycie coveru.
4. Wszelakie farby (akrylowe, akwarelowe) lub lakiery do paznokci są zabronione. Ręczne malowanie jest nie dozwolone na powierzchni paznokcia.
5. Dozwolone jest używanie produktów sypkich z brokatem, ale nie powinny one zajmować powierzchni większej niż 10% całego projektu ( każdy rodzaj brokatu).
6. Projekt nie może obejmować łożyska paznokcia w większej powierzchni niż 10%.
7. Ozdoba może być zastosowana, ale tylko na zewnątrz łożyska paznokcia.
8. Wszystkie prace muszą odbywać się na polu konkursowym. Proformy są zabronione.
9. Tematy projektu zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem roku konkurencyjnego. Temat powinien być widoczny na wszystkich pięciu paznokci. Nailpro Poland: brak tematu

* Nie ma innego koloru poza wyznaczonymi, nie powinno być czarnego i białego!
10. Powierzchnia wzorcowych paznokci musi być gładka. Krzywa C pomiędzy 40% i 50%. Grubość paznokcia musi pasować do stylu salonowego: najlepiej od 0,08 do 0,12 cm (0,03–0,05 cala). Standard – grubość wizytówki. 

11. Uczestnikom zabrania się używania rozpoznawalnych wzorów design wyposażonych w treści, a także dobrze znanych logo i grafik objętych prawami autorskimi. Ostrzega się przed plagiatem.
12. Wszystkie pilniki do paznokci i bufory muszą być czyste i nowe, nieużywane.
13. Można używać tylko wody. Środki czystości (mydło etc.) i nawilżające (oleje, kremy, płyny etc.) są zabronione! Miski ze żwirkiem i innymi akcesoriami są zabronione.
14. Wszystkie paznokcie powinny być doprowadzone do połysku przy użyciu polerki lub przy zastosowaniu żelu UV. Farby i powłoki, w tym z brokatem i cekinami, są zabronione.
15. Projekt „Extreme Stiletto Design” oceniany jest w następujących kategoriach: struktura boków, równomierne i spójne dla całej dłoni łuki, głębokość łuku wynosi 40– 50%, krzywa C pasująca do dłoni modelki, powierzchnia okolic skórek, projekt i poziom trudności, w projekcie są zastosowane tylko dozwolone kolory, struktura wykończenia powierzchni produktu i kontrola złożoności projektu, długość i kształt, kolor i zachowana równowaga, oryginalność i ogólne wrażenie.
16. Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w Nailpro, nie mogą być kopiowane. Organizator Nailpro Poland zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią prac wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez sędziów w zamkniętym gronie.

Kryteria oceny

Sędzia 1

Struktura boków i kształt 10 punktów

– Materiał ściśle przylega do boków naturalnego paznokcia.

– Łuki są umieszczone szeregowo.

– Kształt jest symetryczny, odpowiedni do paznokci i zrównoważony we wszystkich paznokciach

Wykończenie – 10 punktów

– Powierzchnia paznokci jest gładka. 

– Powierzchnia paznokci jest lśniąca i bez zarysowań.

– Krawędzie paznokci są gładkie i dobrze wykończone.

– Paznokcie są całkowicie czyste (bez kurzu).

Temat – 5 punktów

– Projekt jest doskonały. 

– Projekt jest kompletny i nie wymaga przeróbek.

– Zadany temat jest widoczny na wszystkich 5 paznokciach.

– W przypadku nieprzestrzegania tematu – minus 20 punktów.

Projekt – 10 punktów

– Projekt jest kompletny i nie wymaga przeróbek.

– Projekt wykonany jest w kilku technikach.

– W projekcie użyte są tylko dozwolone kolory i odcienie.

Sędzia 2

Struktura powierzchni i krzywa C – 10 punktów

– Powierzchnia sztucznego paznokcia jest gładka i wyraźnie zaznaczona.

– Odwrotna strona paznokci jest także gładka i wyraźnie zaznaczona.

– Krzywa C jest symetryczna i spójna

– Głębokość łuku wynosi między 40 a 50%.

– linie krzywej C są dopasowane do dłoni modelki. 

Kontrola materiałów i strefa skórek – 10 punktów

– Na paznokciach nie występują guzki i pęcherzyki.

– Kolor użytego materiału jest jednorodny. 

– Na skórze nie ma żadnych pozostałości materiału. 

– Materiał jest położony cienko w obszarze naskórka i maksymalnie blisko naskórka.

– Skórki modelki w strefie skórek są w doskonałym stanie (żadnych rys).

Złożoność projektu – 5 punktów

– Projekt jest wyzwaniem, wymagającym umiejętności i wysiłku

– Projekt obejmuje wiele technik

– Złożoność projektu jest oczywista

Detale – 5 punktów

– Detale i szczegóły projektu są czyste i precyzyjne

– Projekt posiada szczegóły ( staranność o szczegóły )

– Szczegóły muszą dodawać charakteru projektowi

Sędzia 3

Długość – 5 punktów

– Długość mierzona od strefy skórek do końca przedłużenia.

– Długość paznokci dopasowana, paznokcie są proporcjonalne w stosunku do siebie. Wymagana długość musi być zachowana.

Kolor  – 10 punktów

– Kolory odpowiadają projektowi. 

– Kolory pasują do siebie.

– Kolory są dobrze przemyślane i umiejscowione

Balans  – 10 punktów

– Projekt jest całkowicie przemyślany

– Projekt uzupełnia się kolorem

– Elementy projektu są dobrze wyważone, nie jest ich za dużo oraz nie sprawiają wrażenia „zbyt pustych”.

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Paznokcie zdobią dłonie modelki.

– Grubość przedłużenia odpowiada grubości wskazanej w regulaminie przedłużania paznokci w stylu konkursowym (grubość wizytówki, 0,025–0,08 cm).

– Ogólne wrażenie jest kompletne i nie wymaga poprawy.

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

Koszt udziału do 15 sierpnia 2018 po 15 sierpnia 2018
poczatkujący 50 euro 75 euro
weteran 85 euro 100 euro

 

Nagrody
poczatkujący puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 
weteran 1. miejsce – 150 euro, 2. miejsce – 120 euro, 3. miejsce – 100 euro, puchar, dyplom

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

TWIST FRENCH

31 sierpnia 2018, godz. 14:45 – 16:30

Konkurencja z podziałem na weteranów i początkujących. Bez podziału na żel czy akryl. 

Stylista wybiera sam, czy pracuje w technice żelowej, czy akrylowej. 

Stylista wybiera czy pracuje na tipsie, czy na formie.
Konkurs polega na wykonaniu stylizacji dekoracyjnego klasycznego biało-różowego frencha na jednej dłoni – praca na modelce.

Regulamin

1. Uczestnicy mają 1h 45min., aby wykonać modelowanie paznokci na jednej dłoni, w postaci oryginalnego stylu tradycyjnego frencha biało-różowego. Modelowanie wykonać można stosując szablony lub tipsy.
2. Uczestnicy mogą użyć dowolnej kombinacji łącząc kolor bladoróżowy, cover, przeźroczysty i biały w postaci produktów technologii akrylowej lub żelowej. Technologii tych nie można łączyć. Należy stosować się do tradycyjnych kolorów frencha. Zabronione jest używanie innych kolorów: fioletowy, brązowy, niebieski… z wyjątkiem tych ujętych w pkt.3. Jeśli uczestnik złamie te zasady, organizator ma prawo do odjęcia punktów. Należy pamiętać, że konkurs ten nie opiera się tylko na wykonaniu oryginalnego frencha – obowiązują tutaj zasady klasycznego modelowania paznokci.
3. Mogą być zastosowane produkty do budowania zawierające brokaty o jasnych kolorach: srebro, złoto, połyskliwy biały i jasnonoróżowe drobinki. Nie dozwolony paint gel. Stosuj tylko french budujący!  PAMIETAJ!!! To jest konkurencja techniczna , a nie artystyczna!
4. Ozdoby są zabronione.
5. Naturalne paznokcie modelki powinny być przygotowane do modelowania przed rozpoczęciem konkursu. Niedozwolone jest nakładanie przed mistrzostwami na naturalne paznokcie modelki jakiegokolwiek materiału utwardzającego, tipsów czy szablonów.
6. Aplikacja kolorowych i przeźroczystych produktów na tipsie może nastąpić dopiero kiedy jest przyklejony do naturalnego paznokcia i prawidłowo opracowany.
7. Do przyklejenia tipsów dozwolony jest tylko przeźroczysty klej. 

8. Wszelkie materiały przeznaczone do tipsów powinny być zastosowane dopiero po ich przyklejeniu do naturalnych paznokci.
9. Powierzchnia łączenia sztucznych paznokci powinna być na tym samym poziomie co naturalnych, bez uskoku i ewentualnych nierówności na powierzchni.
10. Pliki i polerki muszą być czyste i nieużywane. Linia uśmiechu „SMILE LINE” musi być wykonana własnoręcznie. Niedozwolone są jakiekolwiek akcesoria ułatwiające tę czynność. 

WAŻNE!!! Zabronione jest stosowanie pilnika czy frezarki w celu poprawienia kształtu frencha. Wszystkie linie uśmiechu i zdobienia muszą być wykonane za pomocą pędzla.  Zabrania się wykonywania końcówki french przez malowanie. 

Dozwolone jest stosowanie frezarek do nadania kształtu powierzchni. 

11. Dłonie modelki muszą być wolne od pozostałości pyłu. Nawilżające produkty (olejki, kremy, płyny itp.) są dozwolone, ale nadmierne ich używanie nie jest pożądane. Sędziowie mają prawo odjąć punkty w przypadku nadmiernego użycia olejków.
12. Modelowanie można zakończyć polerką , UV top coat dla akrylu; żel nabłyszczający stosowany jest tylko w technologii żelowej. Niedozwolone są żele wykończeniowe dające wysoki połysk z brokatami.
13. Twist french oceniany będzie wg kategorii: struktura krawędzi bocznych, łuki spójne i zgodne, krzywa C, głębokość krzywizny 4050% oryginalność, strefa skórek, struktura powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej, kontrola produktów, złożoność projektu, projektowanie i balans, długość 1:1 wizualnie – idealna równowaga łoża paznokcia i krawędzi wolnej, grubość przedłużenia powinna spełniać wymagania stylu konkursowego – grubość wizytówki: 0,0250,08 cm, kształt, wykończenie, ogólne wrażenie.
14. WAŻNE! Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w Nailpro Competitions, nie mogą być kopiowane. Organizator Nailpro Poland Competitions zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią prac wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez sędziów w zamkniętym gronie.

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie. 

Sędzia 1

Struktura krawędzi bocznych – 10 punktów

Krawędzie boczne przedłużonych paznokci przylegają ściśle do paznokci naturalnych. 

Jeśli przedłużenie jest wykonywane w kształcie owalu, punkt, w którym, owal się rozpoczyna, powinien być taki sam na wszystkich paznokciach.

Łuki na wszystkich paznokciach powinny być spójne i zgodne.

Krzywa C – 5 punktów

Zagięcie wszystkich paznokci powinno być takie samo i zgodne.

Głębokość krzywizny powinna wynosić pomiędzy 40 a 50% – wzmacniać naturalny paznokieć

Przedłużenie musi poprawiać wygląd naturalnych paznokci modelki.

Jeżeli przedłużanie jest wykonywanie w kształcie owalu, warto zwrócić uwagę na krzywiznę swobodnej krawędzi – musi być wystarczająca.

Oryginalność – 10 punktów

Projekt powinien być innowacyjny (nowy i oryginalny).

Projekt powinien być unikalny (różnić się od projektów, które zostały przedstawione w przeszłości).

Strefa skórek – 5 punktów

Materiał powinien być ułożony równo z naturalną płytką paznokcia, tak aby pasował do strefy skórek.

Skórki modelki powinny być w dobrym stanie (nie naruszone piłowaniem)

– Okolice skórek nie mogą być zalane oliwką

Sędzia 2

Struktura powierzchni – 10 punktów

Powierzchnia przedłużonych paznokci powinna być gładka i wyraźnie określona.

Po odwrotnej stronie wewnętrzna powierzchnia paznokci powinna być gładka i zdefiniowana w kształcie.

Kontrola materiałów – 10 punktów

Materiał musi być jednolicie pokryty, bez pęcherzyków powietrza i dziur, o jednakowym kolorze

Krawędzie boczne powinny być gładkie i opiłowane. 

Powierzchnia przedłużenia powinna być gładka i błyszcząca (żadnych rys).

Paznokcie muszą być całkowicie czyste, bez pyłu.

Poziom trudności – 10 punktów

Projekt powinien być trudny, wymagający użycia zaawansowanych umiejętności i sporego wysiłku.

Aby utworzyć projekt, trzeba zastosować kilka różnych technik.

Projektowanie i balans – 10 punktów

Projekt powinien poprawić wygląd naturalnych paznokci i dłoni modelki.

Należy używać kolorów i odcieni określonych w regulaminie.

Projekt należy wykonać z zachowaniem staranności i wysokiej jakości.

Elementy projektu powinny być harmonijne i zrównoważone – w nie za dużej liczbie, ale i w nie za małej – ilość odpowiednia.

Sędzia 3

Długość – 5 punktów

Długość jest proporcjonalna do innych paznokci jednej dłoni 

Długość paznokci odpowiada standardom stylu konkursowego, przy zachowaniu idealnej równowagi łoża paznokcia i krawędzi wolnej w stosunku 1: 1, długość paznokci musi być tak dobrana tak, by paznokcie modelki wyglądały harmonijnie.

Kształt – 10 punktów

Kształt paznokcia musi być symetryczny i spójny.

Kształt wszystkich paznokci musi być symetryczny i spójny (wszystkie paznokcie w odniesieniu do siebie nawzajem).

Wykończenie – 5 punktów

Powierzchnia powinna być wolna od pęcherzyków powietrza i dziur.

Kolor powinien być jednolity.

Powierzchnia – gładka i błyszcząca.

Końcówki paznokci powinny być gładkie i dobrze opiłowane.

Paznokcie powinny być czyste, bez pyłu.

Ogólne wrażenie – 10 punktów

Paznokcie powinny zdobić dłoni modelki.

Projekt powinien być w pełni ukończony.

Grubość przedłużenia powinna spełniać wymagania stylu konkursowego (grubość wizytówki: 0,01 – 0,3 cala / 0,0250,08 cm).

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

Koszt udziału do 15 sierpnia 2018 po 15 sierpnia 2018
poczatkujący 50 euro 75 euro
weteran 85 euro 100 euro

 

Nagrody
poczatkujący puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 
weteran 1. miejsce – 150 euro, 2. miejsce – 120 euro, 3. miejsce – 100 euro, puchar, dyplom

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

SCULPTURED NAILS

  1 września 2018, godz. 9:00 – 11:30 AKRYL

 1 września 2018,  godz. 15:00 – 17:30 ŻEL UV

Konkurencja techniczna z podziałem na weteranów i początkujących. Konkurencja dla żelu i akrylu rozdzielnie. W technologii żelowej i akrylowej dozwolone tylko i wyłącznie polerowanie do wysokiego połysku. Praca tylko na szablonie. Konkurs polega na wykonaniu modelowania paznokci w stylu konkursowym z podkreśleniem obłączka.

Regulamin

1. Zawodnicy mają 2 godziny 30 minut ( w razie zmian pojawi się informacja ), aby wykonać modelowanie paznokci french na szablonie z podkreśleniem obłączka. Niedozwolone są tipsy. 

1a. Konkursowy styl – ostateczne standardy, które musza być zachowane przy budowie paznokci konkursowych dla obu dłoni.

* Elegancki, bardziej dramatyczny wygląd.

* Kształt musi być w zakresie od maksymalnie kwadratowych do maksymalnie owalnych.

* Stosunek proporcji różowego łożyska do białej końcówki 1:1. Mierzone od środka linii uśmiechu ( wizualna ). 

* Produkt musi być nakładany cienką warstwą, maksymalnie przy skórkach, strefa stresu wzmocniona. 

* Grubość paznokcia musi pasować do stylu konkursowego (grubość wizytówki) najlepiej od 0,025 do 0,08 cm.

* Krzywa C powinna wynosić od 40 do 50%.

2. Zawodnicy muszą stosować wyłącznie produkty żelowe w postaci clear, white, cover do wykonania lunuli.

3. Dozwolone jest zastosowanie pudrów jasnoróżowych, różowych i białych. Niedozwolony jest cover do wydłużenia łożyska. Produkty zawierające brokat, drobinki itp. są niedozwolone.

4. Zabronione są zdobienia. 

5. Naturalne paznokcie modelki powinny być przygotowane przed rozpoczęciem konkursu, ale nie może być na nich żadnego materiału modelującego.

6. Uszkodzenia skórek wokół paznokci przed rozpoczęciem konkursu będą brane pod uwagę podczas oceny . 

7. Linia uśmiechu musi być wykonana własnoręcznie. Niedozwolone są jakiekolwiek akcesoria ułatwiające tę czynność. WAŻNE!!! Zabronione jest stosowanie pilnika czy frezarki w celu poprawienia kształtu frencha. Wszystkie linie uśmiechu muszą być wykonane za pomocą pędzla.  Zabrania się wykonywania końcówki french przez malowanie. 

8. Niedozwolone jest stosowanie tipsów.

9. Obłączki można wykonać tylko na jednej dłoni – dłoni w stylu francuskim. Na dłoni , która będzie pokryta czerwonym kolorem nie trzeba , ale można.  

10. Wszystkie pliki i polerki muszą być czyste i nieużywane. Zabronione jest stosowanie frezarek.

11. Do oczyszczenia dłoni dozwolona jest tylko woda. Wszelakie produkty do mycia (mydła itp.) i produkty nawilżające (olejki, kremy, mleczka, miski z akcesoriami ozdobnymi itp.) są niedozwolone.

12. Paznokcie jednej ręki ( do wyboru ) muszą być pokryte czerwonym lakierem tradycyjnym lub żelem soak – off. Baza, top coat i ridge filerr są niedozwolone.

13. Druga dłoń pozostaje w stylu francuskim. W celu uzyskania wysokiego połysku stosować tylko polerki! Nie dozwolę TOP Coaty i żele nabłyszczające! 

14. Wszystkie paznokcie od wewnętrznej strony muszą wyglądać tak samo.

15. Modelowanie paznokci w stylu konkursowym będzie oceniane wg następujących kryteriów: linie uśmiechu, krzywa C, tunel 40–50%, obłączek równomierny, obszar skórek, kształt, kontrola produktu, struktura powierzchni, struktury boczne, długość 1:1, aplikacja czerwonego koloru, czystość wykończenia i ogólne wrażenie.

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie. 

Sędzia 1

Linia uśmiechu – 10 punktów

– Wyraźne linie uśmiechu (ścisła granica między różowym i białym).

– Linie uśmiechu powinny być symetryczne i spójne (kształt linii uśmiechu powinien być zachowany na wszystkich paznokciach i taki sam, a najwyższe punkty powinny ze sobą współgrać).

Krzywa C – 10 punktów

– Krzywizna paznokci jest symetryczna i spójna 

– Głębokość krzywizny wynosi między 40 a 50%

– % krzywizny wzmacnia paznokcie modelki

– Jeśli konstrukcja paznokci jest owalna należy rozważyć widoczny brak krzywizny na dalszej krawędzi

Obszar skórek – 10 punktów

– Produkt „wychodzi” z naturalnych paznokci i jest blisko naskórka

– Skóra modelki w okolicy naskórka jest w doskonałej kondycji (bez otarć).

Kształt – 10 punktów

– Kształt jest symetryczny i spójny

– Kształt jest symetryczny i spójny w całości

Sędzia 2

Kontrola materiału – 5 punktów

– Paznokcie bez nierówności, pęcherzy czy dołków.

– Materiał ma jednorodny kolor.

– Na skórkach nie powinno być żadnych pozostałości materiału.

Obłączki – 5 punktów

– Obłączki są wyraźnie zaznaczone.

– Obłączki nie są przepiłowane.

– Obłączki wyglądają harmonijnie na paznokciach.

Struktura powierzchni – 10 punktów

– Powierzchnia sztucznego paznokcia jest gładka i wyraźnie określona. 

– Odwrotna strona paznokci również jest gładka i wyraźnie zaznaczona.

Struktura powierzchni bocznych 10 punktów

– Materiał ściśle przylega do boków naturalnego paznokcia.

– Przy kształcie owalu punkty, w których owal się zaczyna, muszą być takie same na wszystkich paznokciach.

– Łuki na wszystkich paznokciach są spójne.

Sędzia 3

Długość – 10 punktów

– Długość jest mierzona od strefy skórek do końca przedłużenia. Długości paznokci na palcach sobie odpowiadających są takie same, paznokcie są proporcjonalne.

– Długość odpowiada stylowi konkursowemu, stosunkowi 1: 1 wizualnie / z balansowanemu pomiędzy łożem paznokcia i wolną krawędzią; długość powinna być dopasowana do dłoni modelki. 

Lakier i stosowanie kolorów – 5 punktów

– Czerwony lakier całkowicie pokrywa paznokcie (maksymalnie blisko naskórka i krawędzi).

– Pomalowanie gładkie, czyste i jednorodne.

Wykończenie – 5 punktów

– Powierzchnia sztucznych paznokci jest całkowicie gładka i lśniąca (bez rys).

– Krawędzie są gładkie i wykończone.

– Paznokcie są czyste i wolne od kurzu.

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Paznokcie są dopasowane do rąk modelki.

– Grubość przedłużonego paznokcia odpowiada podanej w regulaminie grubości w stylu konkursowym (grubości wizytówki: 0,025–0, 08 cm).

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

Koszt udziału do 15 sierpnia 2018 po 15 sierpnia 2018
poczatkujący 50 euro 75 euro
weteran 85 euro 100 euro

 

Nagrody
poczatkujący puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 
weteran 1. miejsce – 150 euro, 2. miejsce – 120 euro, 3. miejsce – 100 euro, puchar, dyplom

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

SALON SUCCESS

2 września 2018, godz. 9:00 – 10:30

Konkurencja z podziałem na weteranów i początkujących. Konkurencja dla żelu uv i akrylu.
Wykonanie stylizacji na obu dłoniach – praca na modelce. Brak podziału na tips i szablon.

Regulamin

1. Uczestnicy na tę konkurencję mają 1 godzinę 30 minut. W tym czasie należy wykonać modelowanie francuskie  w stylu salonowym przy użyciu kamuflażu, przeźroczystego różu oraz białego do wymodelowania wolnego brzegu. Należy wystylizować paznokcie dwóch dłoni z zastosowaniem formy lub tipsów. 

1.a / Styl salonowy – standardy i kryteria w konkurencji „Salon Success” dla budowy obu dłoni:

* Muszą być wytrzymałe, praktyczne i nadające się do użytku codziennego.

* Kształt musi być w zakresie od maksymalnie kwadratowych do maksymalnie owalnych.

* Stosunek proporcji różowego łożysk do białej końcówki 2:1. Mierzone od środka linii uśmiechu (wizualnie).

* Produkt musi być nakładany cienką warstwą, maksymalnie przy skórkach, strefa stresu wzmocniona. Grubość paznokcia musi pasować od stylu salonowego (grubość karty kredytowej) najlepiej od 0,08 do 0,12cm.

* Krzywa C powinna wynosić od 33,3 do 40%.

2. Niedozwolone są tipsy białe – francuskie. Mogą być użyte tylko przeźroczyste lub naturalne (mleczne).

3. Do wykonania modelowania mogą być użyte wyłącznie produkty profesjonalne. Produkty do budowania z brokatem lub kolorowe są niedozwolone. 

4. Niedozwolone są jakiekolwiek ozdoby. 

5. Paznokcie naturalne mogą być już przygotowane wcześniej, ale nie może być na nich żadnego materiału modelującego. 

6. Niedozwolone jest stosowanie kolorowych i przeźroczystych produktów do wydłużania naturalnego paznokcia na tipsie przed przyklejeniem go do naturalnego paznokcia.

7. Do przyklejania tipsów można stosować tylko przeźroczyste kleje. Żadnego rodzaju plastikowych form nie można użyć do budowy paznokcia pod szablon.

8. Formy (szablony) można przygotować wcześniej ale muszą one leżeć na płasko, nie mogą być sklejone. Nie dozwolone są metalowe / aluminiowe wzmocnienia pod szablony.

9. Wszelkie produkty budujące mogą być nakładane na tipsy lub formy dopiero po umocowaniu ich na paznokciach.

10. Wszelkie uszkodzenia naskórka, paznokci ,dłoni modelki, do których doszło przed rozpoczęciem konkursu, będą brane pod uwagę podczas oceny.

11. Linia uśmiechu musi być wykonana własnoręcznie. Niedozwolone są jakiekolwiek akcesoria ułatwiające tę czynność. WAŻNE!!! Zabronione jest stosowanie pilnika czy frezarki w celu poprawienia kształtu frencha „SMILE LINE”. Wszystkie linie uśmiechu muszą być wykonane za pomocą pędzla.  Zabrania się wykonywania końcówki french przez malowanie.

12. Pilniki i polerki muszą być czyste i nieużywane. Dozwolone jest zastosowanie frezarki. 

13. Dłonie modelek muszą być wolne od pyłu. Nawilżające produkty (oleje, kremy, płyny itp.) są dozwolone, ale nadmierne używanie nie jest pożądane. Sędziowie mogą odjąć punkty za nadmierne użycie olejków.

14. Paznokcie jednej dłoni (według wyboru uczestnika) należy pokryć czerwonym lakierem. Baza i top są dozwolone. Dla techniki żelowej dozwolone jest pokrycie hybrydowe.

15. Paznokcie drugiej dłoni należy wymodelować w stylu francuskim (przeźroczysty różowy / cover / przeźroczysty / biały) i wypolerować do połysku dla technologii akrylowej. Może być stosowany UV TOP COAT dostosowany dla technologii akrylowej. Żel wybłyszczający stosowany jest tylko w technologii żelowej. 

16. Od spodu paznokcie obu dłoni powinny wyglądać tak samo.

17. Kategoria Salon Success będzie oceniana na podstawie następujących kryteriów: linia uśmiechu, krzywa C, okolica skórek, kształt, kontrola produktu, struktura powierzchni, struktury boków, prezentacja, długość, wykończenia powierzchni, ogólne wrażenie.

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie. 

Sędzia 1

Linia uśmiechu – 10 punktów

Linie uśmiechu powinny być wyraźnie zaznaczone (wyraźna granica między różowym / kamuflującym i białym).

Linie uśmiechu muszą być symetryczne i spójne (powinien być zachowany ten sam kształt, a najwyższy ich punkt musi być zachowany na wszystkich paznokciach).

Krzywa C – 10 punktów

Krzywizny muszą być symetryczne i spójne.

Krzywa C powinna wynosić od 33,3 do 40%.

Krzywa powinna poprawiać wygląd naturalnych paznokci modelki.

Przy wyborze kształtu owalu należy zwracać uwagę na niedostateczne zakrzywienie wolnego brzegu.

Strefa skórek – 10 punktów

Materiał powinien być ułożony równo z naturalną płytką paznokcia, tak aby pasował do obszaru skórek.

Skórki modelki muszą być w dobrym stanie (nienaruszone piłowaniem).

Kształt – 10 punktów

Kształt paznokcia musi być symetryczny i spójny.

Kształt paznokci musi być symetryczny i spójny (wszystkie paznokcie w odniesieniu do siebie nawzajem).

Sędzia 2

Kontrola materiałów – 10 punktów

Powierzchnia musi być gładka, bez pęcherzyków powietrza i dziur.

Kolor materiału powinien być jednolity.

Na skórkach nie powinno być pozostałości materiału.

Struktura powierzchni – 10 punktów

Powierzchnia paznokci musi być gładka i wyraźnie wyprofilowana.

Wewnętrzna powierzchnia paznokcia powinna być gładka i idealnie wyprofilowana.

Prezentacja – 5 punktów

Praca powinna być prezentowana w czystości i porządku.

Pod paznokciami modelki nie powinien znajdować się brud czy pył – powinny być czyste. 

Paznokcie powinny być dokładnie oczyszczone z kurzu.

Struktura powierzchni bocznych – 10 punktów

Boki modelowanego paznokcia powinny idealnie przylegać do powierzchni paznokcia naturalnego. 

Dla kształtu owalu – punkt rozpoczęcia owalu musi być taki sam na wszystkich paznokciach.

Łuki powinny być harmonijne i ułożone jeden za drugim.

Sędzia 3

Długość – 10 punktów

Długość jest mierzona od strefy skórek do końca przedłużenia, paznokcie na palcach sobie odpowiadających muszą być takie same, paznokcie powinny być proporcjonalne do siebie wzajemnie.

Długość paznokci powinna być dopasowana do dłoni modelki, stosunek łoża paznokcia do wolnej krawędzi 2:1, styl salonowy.

Lakier – 5 punktów – 1 dłoń

Lakier powinien całkowicie pokrywać paznokcie (od strefy skórek aż po same końce).

Powłoka powinna być gładka, czysta i jednolita.

Wykończenie – 5 punktów – 1 dłoń

Powierzchnia wszystkich paznokci powinna być gładka i lśniąca (żadnych rys).

Paznokcie na samych końcach powinny być wykończone.

Paznokcie muszą być całkowicie czyste (bez kurzu).

Ogólne wrażenie – 5 punktów

Paznokcie prawidłowo wystylizowane do dłoni modelki.

Grubość przedłużeń powinna odpowiadać grubości wskazanemu w regulaminie stylu salonowego.

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

Koszt udziału do 15 sierpnia 2018 po 15 sierpnia 2018
poczatkujący 50 euro 75 euro
weteran 85 euro 100 euro

 

Nagrody
poczatkujący puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 
weteran 1. miejsce – 150 euro, 2. miejsce – 120 euro, 3. miejsce – 100 euro, puchar, dyplom

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

SOAK-OFF GEL NAIL ART

31 sierpnia 2018, godz. 8:30 – 9:30

temat: Tropikalne owoce

Konkurencja bez podziału na weteranów i początkujących. Wykonanie stylizacji na jednej dłoni – praca na modelce.

Regulamin

1. Zawodnicy mają 1 godzinę, na wykonanie stylizacji na 5 paznokciach jednej dłoni ( o ile nie zaznaczono inaczej w harmonogramie dziennym ) przy użyciu żeli soak – off. Stylizacja musi być wykonana tylko na naturalnych paznokci.

2. Paznokcie modelki należy przygotować pod aplikację soak – off gel przed rozpoczęciem konkursu.

3. Zdobienie należy wykonywać wyłącznie produktami typu soak – off gel.

4. Zdobienie należy wykonać na polu konkursowym. Nie dozwolona jest aplikacja produktów przed rozpoczęciem konkursu. 

5. Na stoliku w miejscu konkursowym, mogą się znajdować tylko produkty typu soak – off gel. Nie dozwolone jest posiadanie na stoliku tradycyjnych żeli, farb, paint żeli, tradycyjnego lakieru i innych akcesoriów.

6.  Uczestnik konkursu udostępni do kontroli sędziom technicznym wszystkie produkty, które będzie używał podczas tej konkurencji do wykonania stylizacji przed rozpoczęciem konkurencji. Produkty muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach z wyraźnym napisem „Soak Off Gel”.

7. Do wykonania stylizacji można użyć ozdoby, jednak ich ilość nie może przekraczać 25% całkowitego projektu. 

8. Wykonane zdobienie na paznokciach może być płaskie lub lekko wypukłe / podniesione.

9. Podniesienie powierzchni może być w wyniku zastosowania elementu nail artu wykonanego z soak – off gel, jednak nie może być ono wyższe niż ¼ cala nad powierzchnią naturalnego paznokcia. Projekt musi być zgodny z tematem.

10. Przed każdym rozpoczęciem konkursu zostaną ogłoszone tematy dotyczące każdego z nich. Temat musi być przestrzegany na wszystkich 5 paznokciach.

NAILPRO Poland Competitions – Tropical friuts

11. Podczas oceny wszelakie uszkodzenia naturalnych paznokci, skórek lub dłoni modelki nie będą brane pod uwagę

11.A.  Można zastosować soak off gel top coat / glitter soak off gel polish w tym także produkty dające matowe wykończenie. 

12. Nie dozwolone jest zastosowanie mydła i inne produktów nawilżających (oleje, kremy, płyny, itp.) do oczyszczenia dłoni. 

13. Zawodnicy nie mogą wzorować się na dostępnych dziełach sztuki, wzorach lub logotypach.

14. Wszystkie pilniki i polerki muszą być nowe, nie wolno dodawać żadnych dodatków, takich jak olejków w celu wybłyszczania lub nawilżania wału okołopaznokciowego. 

15. Konkurencja zostanie oceniona w następujących 12 kategoriach: oryginalność, wizualne zainteresowanie, kolor, wymiar, równowaga, design, aplikacja soak – off, ogólne wrażenie, złożoność, wykonanie, szczegółowość, temat.

16. Każdy projekt Soak Off Gel Nail Art, który wygrywa lub wygrał już pierwsze miejsce w konkursie Nailpro Competitions, nie może zostać ponownie wykorzystany przez zwycięzcę lub skopiowany przez innych uczestników w kolejnych konkursach Nailpro Competitions. Organizator Nailpro Poland Competitions zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego projektu, który uznany będzie za zbyt podobny do zwycięskiego projektu. Wszelkie dyskusje z pracownikami organizatora Nailpro Poland Competitions o projektach odbędzie się w ścisłej tajemnicy bez udziału osób trzecich.

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie. 

Sędzia 1

Oryginalność – 5 Punktów
– Projekt jest innowacyjny (nowy i oryginalny)
– Projekt jest wyjątkowy (różni się od innych wzorów, które widzieliśmy w przeszłości)


Wizualne zainteresowanie
– 10 punktów
– Projekt przyciąga uwagę
– Projekt przykuwa uwagę


Kolor
– 10 punktów
– Kolory poprawiają wygląd
– Kolory uzupełniają się wzajemnie

Zastosowanie produktu – 5 punktów
– Powierzchnia paznokci całkowicie pokryta: blisko skórek i obejmuje wszystkie krawędzie
– Aplikacja produktów jest gładka, równa i czysta
– Wykończenie jest w kształcie paznokcia / równo z wałami paznokciowymi
– Brzegi paznokci pokryte produktem / stylizacja jest zamknięta 

Sędzia 2

Balans – 10 punktów
– Różne elementy projektu są dobrze wyważone / z balansowane
– Całościowo projekt jest zgodny z elementami projektu

Projekt – 5 punktów

– Projekt wzbogaca temat

– Projekt jest dobrze przemyślany

– Projekt jest kompletny i nie wymaga poprawy

Wymiar – 10 punktów

– Grafika jest oczywista i zgodna z zasadami aplikacji soak – off gel na paznokcie

– Wymiar podkreśla temat i jest zrównoważony

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Ten projekt sprawia wrażenie doskonałego

– Ten projekt jest kompletny i nie wymaga poprawy

– Ten projekt został przedstawiony w oparciu o zasady żelowania paznokci

Sędzia 3

Złożoność – 10 punktów

– Projekt jest wyzwaniem, wymaga umiejętności i wysiłku

– Projekt obejmuje wiele technik

Wykonanie – 10 punktów

– Ogólna jakość pracy wykazuje wybitne umiejętności artystyczne

– Wykonanie jest schludne, czyste i precyzyjne

Szczegóły – 10 punktów

– Szczegóły projektu są czyste i precyzyjne

– Projekt ma adekwatne szczegóły

Temat – 5 Punktów

– Temat jest oczywisty i całkowicie rozwinięty

– Temat jest kontynuowany na wszystkich 5 paznokcie

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

Koszt udziału do 15 sierpnia 2018 po 15 sierpnia 2018
brak podziału na poczatkujących

 i weteranów

60 euro 75 euro

 

Nagrody
brak podziału na poczatkujących

 i weteranów

medal, dyplom, nagroda rzeczowa 

HAND PAINTED NAIL ART

31 sierpnia 2018

temat: Domowe zwierzęta.

Ręcznie malowane 10 tipsów w boxach (pudełkach).
Konkurencja zaoczna.
Podział na początkujących i weteranów.

1. Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż jedną pracę do konkursu w tej kategorii ale za każdą z nich należy dokonać z osobna opłatę za uczestnictwo. 

(Nie dotyczy online competitions).

Rejestracja pracy odbędzie się dopiero po dokonaniu pełnej opłaty za uczestnictwo.

O puchar Nailpro Poland Competitions będą walczyły tylko te prace, które zostaną zakwalifikowane do TOP 10.

Jeśli uczestnik zarejestrował więcej niż jedną pracę, liczyć się będzie tylko ta, która zdobyła najwięcej punktów.

2. Uczestnik sam decyduje, czy dostarczy ją osobiście, czy przez osoby trzecie.
Organizator Nailpro Poland Competitions nie ponosi odpowiedzialności za los przesłanej pracy po konkursie.

Rejestracja prac
– osobiście: 31 sierpnia godz. 7:00 – 8:00
– zaocznie: do 20 sierpnia do godz. 18:00 musi zostać dostarczona do organizatora: Vellp Professional Beauty Expert, ul. Mysłowicka 4/4, 40-486 Katowice

3. Aby wziąć udział, należy przygotować zestaw 10 indywidualnych tipsów. Muszą być fabrycznie nowe, nie można korzystać z wykonanych przez siebie. Muszą one znajdować się na specjalnej podkładce. Długość tipsów powinna wynosić nie więcej niż 2 cale (5,08 cm) i mieć szerokość nie więcej niż ¾ cala (1,9 cm) w płaszczyźnie; umieszczone na płasko i wg rozmiaru, wymiary nie powinny być większe niż podane! TIPSY muszą być różnych rozmiarów, tak jak dopasowane do dłoni! Projekt musi być wykonywany ręcznie. Tipsy powinny być oddzielone i niepołączone ze sobą. Projekt wszystkich 10 tipsów musi być spójny, ale każdy z tipsów musi pozostać odrębny. Jeśli tipsy nie spełniają tych wymagań, projekt może zostać zdyskwalifikowany i zostaną odjęte punkty.
4. Temat jest ogłoszony na początku roku konkursowego. Temat musi być widoczny dla każdego tipsa z osobna (na 10 tipsach). 

5. Wszystkie prace muszą być zakończone przed rozpoczęciem Nailpro Poland Competitions, podczas którego przedstawiane zostaną jako gotowe. Brak miejsca pracy na wykonanie tej konkurencji podczas Nailpro Poland Competitions.
6. Oryginalny kolor tipsa nie ma znaczenia.
7. Prace należy wykonać ręcznie. Zabronione jest stosowanie wszelkich rodzajów kolorowych sprayów i żeli. Dozwolone są tylko farby i lakiery. Zabronione używanie pieczątek i innych stampingów. Nie dozwolony airbruch.
8. WAŻNE! Powierzchnia powinna być gładka, bez żadnych wzniesień.
9. Dozwolone wykończenie żelem UV, ale bez jakichkolwiek drobinek czy brokatów.
10. Uczestnicy mogą inspirować się podobną wersją rozpoznawalnego projektu lub pracy wykonanej przez kogoś innego, ale praca nie powinna być identyczna z oryginałem. Za naruszenie tego punktu praca zostanie usunięta i nie będzie brana pod uwagę.
11. Prezentacja wykonanej pracy: 10 tipsów powinno być stabilnie przymocowane do płaskiej powierzchni (w jednym kolorze, bez tekstury, brak powierzchni lustra) do oceny. Wielkość tej płaskiej powierzchni powinna wynosić maksymalnie 6 cali (15,24 cm) i 8 cali (20,32 cm) głębokości i ¼ cala (0,635 cm) wysokości i musi być ona płaska, pozioma i stabilna. Wszystkie prace, które nie spełniają tych wymagań, będą zdyskwalifikowane lub zostaną odjęte punkty.
12. Uczestnicy muszą przygotować pisemny opis wykonanej przez siebie pracy przesłanej na konkurs Nailpro Poland Competitions, który składać się będzie z dwóch części. W pierwszej części – szczegółowy opis produktów oraz proces tworzenia zdobienia paznokci, w drugiej – historia interpretacji tematu. Opis wykonany w języku angielskim. Nie można podawać imienia i nazwiska. Nie można podawać marek i producentów. Nie można też umieścić żadnej informacji, która charakteryzowałaby nazwę producenta. Naruszenie tych zasad spowoduje odjęcie 5 punktów z ogólnej klasyfikacji.
13. Prace będą oceniane podczas prezentacji.
14. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: oryginalność, wrażenie wizualne, kolor, prezentacja, projektowanie, zrównoważenie, rozmiar, ogólne wrażenie, złożoność, szczegółowość wykonania i zabawa tematem. Sędziowie nie zostaną poinformowani, jakimi narzędziami i technikami została wykonana praca.

15. Projekty paznokci, które wygrały kiedyś w Nailpro Competitions, nie mogą być kopiowane. Organizator Nailpro Poland Competitions zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli praca jest kopią prac wcześniejszych zwycięzców. Wszelkie wątpliwości związane z plagiatem będą rozstrzygane przez sędziów w zamkniętym gronie.

Kryteria oceny

Sędzia 1

Oryginalność – 5 punktów

– Projekt powinien być innowacyjny (nowy i oryginalny).

– Projekt powinien być unikalny (różnić się od tych, które były wcześniej).

– Prace muszą być zgodne z wytycznymi  przepisów dotyczących praw autorskich

Wizualna prezentacja – 10 punktów

– Projekt powinien przyciągnąć uwagę.

– Projekt powinien być interesujący.

– Projekt powinien zachęcać do przyjrzenia się szczegółom / detalom

Kolor – 10 punktów

– Kolory powinny zdobić projekt.

– Kolory powinny wzajemnie się uzupełniać. 

Prezentacja – 5 punktów

– Praca prezentowana zgodnie z zasadami konkurencji ręcznie malowane.

– Praca przedstawiona jest tak, jakby była dziełem sztuki; 

– Uczestnik zatroszczył się o to, by sam projekt i jego prezentacja były przeprowadzone w sposób rzetelny i schludny.

– W opisie pracy wszystko jest czytelne i łatwe do zrozumienia.

Sędzia 2

Balans – 5 punktów

– Pojedyncze elementy projektu są między sobą zrównoważone / z balansowany

– Projekt jest harmonijny w całości 

Projekt – 10 punktów

– Projekt pasuje do zadanego tematu.

– Projekt jest dobrze przemyślany.

– Projekt jest zakończony i dobrze wykonany. 

Szczegóły – 10 punktów

– Szczegóły są wykonane precyzyjnie, czysto i schludnie.

– Szczegóły dodają wzorowi wyrazistości i uzupełniają całościową kompozycję układu.

– Projekt posiada odpowiednie szczegóły.

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Projekt robi dobre wrażenie.

– Projekt jest skończony i porządnie wykonany. 

– Cała praca jest wykonana ręcznie.

Sędzia 3

Poziom trudności – 10 punktów

– Skomplikowana konstrukcja, wymagająca specjalnych umiejętności i zaangażowania.

– Projekt obejmuje kilka technik.

Profesjonalizm 10 punktów

– Ogólna jakość pracy wskazuje na wysokie zdolności artystyczne. Profesjonalizm jest oczywisty.

– Praca jest wykonana schludnie, czysto i dokładnie.

Długość tipsów – 5 punktów

– Tipsy są wykonane proporcjonalnie wg wielkości i długości.

– Długość jest nie większa niż 2 cale (5,08 cm).

– Szerokość jest nie większa niż 3/4 cala – w przypadku kiedy są płaskie (1,9 cm).

Temat – 10 punktów

– Związek z tematem jest oczywisty i dobrze widoczny.

– Temat jest widoczny na wszystkich 10 paznokciach.

– Projekt powinien podkreślać temat.

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

Koszt udziału do 15 sierpnia 2018 po 15 sierpnia 2018
poczatkujący 50 euro 75 euro
weteran 85 euro 100 euro

 

Nagrody
poczatkujący puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 
weteran 1. miejsce – 150 euro, 2. miejsce – 120 euro, 3. miejsce – 100 euro, puchar, dyplom

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

SOAK-OFF GEL APPLICATION

31 sierpnia 2018,  godz. 13:15 – 13:45

Konkurencja bez podziału na weteranów i początkujących. Wykonanie stylizacji na obu dłoniach – praca na modelce.

Regulamin

1. Uczestnicy mają 30 minut na wykonanie manicure soak-off na paznokciach dwóch dłoni. Materiał ten jest stosowany wyłącznie do naturalnych paznokci.

2. Zabronione jest korzystanie z innych produktów żelowych niż żele soak-off. Na stoliku mogą znajdować się tylko dozwolone produkty. Inne produkty niż soak-off są niedozwolone, w tym także klasyczne żele.

3. Wszyscy zawodnicy przed rozpoczęciem konkurencji muszą mieć przygotowane na swoim stanowisku wszystkie produkty do użycia w tej konkurencji. Muszą być w oryginalnych opakowaniach, wyraźne do odczytania i gotowe do sprawdzenia przez sędziów technicznych.

4. Manicure nie podlega ocenie i nie powinien być wykonywany na miejscu konkursowym. Paznokcie powinny być przygotowane do nałożenia soak-off w momencie rozpoczęcia konkurencji konkursowej. Paznokcie modelki powinny być gotowe (przygotowane) do aplikacji soak-off od momentu rozpoczęcia mistrzostw w tej konkurencji. 

**5. Wszystkie pilniki i polerki muszą być nowe i nie używane.

**6. Produkty czyszczące są dozwolone ( łącznie z oliwkami i nawilżaczami).

7. Naturalne paznokcie jednej dłoni muszą zostać pokryte czerwonym żelem soak-off. 

8. Naturalne paznokcie drugiej dłoni muszą zostać pokryte frenchem z zastosowaniem różowego i białego żelu soak-off. 

9. Niedozwolone są zdobienia. 

10. Wykonana praca konkursowa podlega ocenie wg poniższych kryteriów: linia uśmiechu, kształt, aplikacja francuskiego soak-off, wykończenie powierzchni naskórka, gładkość powierzchni, aplikacja czerwonego soak-off, kontrola produktu, długość, widok od dołu i balans kolorów, ogólne wrażenie.

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie. 

Sędzia 1

Linia uśmiechu – 5 punktów

– Linie uśmiechu wyraźne i „od boku do boku” (wyraźna różnica pomiędzy różowym i białym).

– Wyraźne linie uśmiechu i symetryczne w kształcie.

– Nie powinno być żadnych cieni.

Kształt – 5 punktów

– Kształt paznokcia musi być taki sam na każdym z palców.

– Kształt musi być proporcjonalny do dłoni.

Zastosowanie czerwonego lakieru żelowego – 10 punktów

– Lakier żelowy powinien całkowicie pokryć paznokieć (od naskórka do końcówki, na całej powierzchni).

– Warstwa powinna być gładka, czysta i jednorodna, bez grudek.

– Lakier żelowy powinien być równomiernie położony w strefie skórek, bez pozostawienia żadnych śladów na skórze.

– Końcówki paznokci muszą być pomalowane.

Wykończenie – 10 punktów

– Końcówki i krawędzie powinny być gładkie i opiłowane.

– Paznokcie powinny być czyste (wolne od kurzu).

Sędzia 2

Strefa skórek – 10 punktów

– Materiał powinien być stosowany maksymalnie blisko naskórka, ale nie dotykać go.

– Skóra wokół paznokci modelki musi być w dobrym stanie (bez uszkodzeń od piłowania i bez pozostałości materiału i oliwki).

Gładkość powierzchni – 10 punktów

– Powierzchnia musi być całkowicie gładka i błyszcząca.

– Na paznokciach nie powinny być zamazane lub naruszone obszary kolorów.

– Nie powinno być żadnych otworów, garbów i pęcherzy – powierzchnia musi być idealnie płaska i gładka.

Zastosowanie różowego i białego lakieru żelowego – 10 punktów

– Biały lakier żelowy powinien pokryć w całości wolny brzeg / zamykać go. 

– Różowy powinien zostać nałożony dokładnie w kształcie i wokół strefy skórek. Powierzchnia powinna być jednolita, gęsta i bez cieni.

– Lakier powinien być nałożony jednolicie, równo i tworzyć gładką powierzchnię.

Kontrola materiału – 10 punktów

– Materiał powinien być nałożony tak, żeby nie zachodził na skórki i wały boczne. 

– Lakier żelowy powinien być nałożony równo – bez fal i pasów.

Sędzia 3

Długość – 5 punktów

– Długość jest mierzona od linii skórek aż do końca zewnętrznej krawędzi paznokcia, 

paznokcie na odpowiadających sobie palcach powinny być proporcjonalne.

– Długość paznokci powinna być dopasowana do dłoni modelki.

Widok z boku i struktura powierzchni – 10 punktów

– Naniesienie lakieru żelowego na linii bocznej powinno być proste i gładkie.

– Krawędzie boczne naturalnych paznokci powinny być opiłowane do pasującego kształtu.

– Powierzchnia aplikacji jest gładka i idealnie wyprofilowana.

– Spód paznokci jest gładki i idealnie wyprofilowany

Strona wewnętrzna paznokcia – 5 punktów

– Wewnętrzna strona musi być czysta, bez pozostałości lakieru żelowego.

– Wewnętrzna strona paznokci obu dłoni powinna wyglądać tak samo.

Ogólne wrażenie – 10 punktów

– Paznokcie powinny zdobić dłonie modelki.

– Praca musi być wysokiej jakości i kompletna.

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

Koszt udziału do 15 sierpnia 2018 po 15 sierpnia 2018
brak podziału na poczatkujących

 i weteranów

60 euro 75 euro
Nagrody
brak podziału na poczatkujących

 i weteranów

medal, dyplom, nagroda rzeczowa 

FANTASY NAIL ART

31 sierpnia 2018,  godz. 17:15 – 17:30

temat: KRÓLOWA ZAKUPÓW

Konkurencja artystyczna z podziałem na weteranów i początkujących, bez podziału na żel czy akryl. Stylista wybiera sam, czy pracuje w technice żelowej, czy akrylowej. Konkurs polega na zaprezentowaniu wykonanego przestrzennego zdobienia paznokci na obu dłoniach zgodnych z tematem – praca na modelce.

Regulamin

1. Zawodnicy mogą przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, ale muszą zapłacić opłatę rejestracyjną za każde zgłoszenie. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej pracy, tylko stylizacja, która uzyska najwyższą ilość punktów będzie się liczyć do Pucharu NP zarówno indywidualnie jak i drużynowo.

2. Wszystkie prace związane z wykonaniem stylizacji, w tym przygotowanie modelki, muszą zostać zakończone przed rozpoczęciem zawodów. Organizator nie zapewnia stanowiska pracy.

3. Cała stylizacja paznokci i modelki ( włosy i makijaż)musi być wykonana przez zawodnika, który zarejestruje się do tego konkursu.

4. Wszystkie zdobienia paznokci muszą być wykonane z profesjonalnych produktów do paznokci (kolorowy akryl – płyn i proszek, żel światłoutwardzalny, naklejki, żywice, pasty, cyrkonie itp.).

5. Można używać zdobień, ale NIE mogą przekraczać 25% ogólnego projektu.

** 5a. Cała stylizacja każdego zgłoszenia musi zostać wykonana przez zawodnika zarejestrowanego do tego konkursu, z wyjątkiem zakupionego stroju. To musi zostać przekazane w czasie oceny przez sędziów. Jeśli NAILPRO stwierdzi, że ta zasada została naruszona, zawodnik będzie miał zakaz rywalizacji w dowolnym konkursie NAILPRO lub NAILPRO prowadzonym przez okres jednego roku.

6. Model musi być w kostiumie i przygotowany do oceny w zaplanowanym czasie konkurencji. Nie odbędzie się odprawa dla tej konkurencji.

7. Modele będą występować podczas oceniania i będą mogły chodzić w kostiumach bez pomocy.

8. Temat każdego konkursu Fantasy Nail Art zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem roku konkursowego. Temat musi być przestrzegany na wszystkich dziesięciu paznokciach.

    NAILPRO Poland: Shopping queen / Królowa zakupów

9. Zawodnicy NIE mogą przedstawiać dzieł sztuki, wzorów ani logotypów chronionych prawami autorskimi. Kary za używanie logo chronionego prawami autorskimi będą poddawane ocenie według uznania sędziego.

10. Paznokcie muszą być włączone do projektu. NIE mogą służyć tylko jako baza. Odjęte zostanie 10 punktów, w przypadku kiedy paznokcie nie będą częścią projektu. Każdy wystylizowany paznokieć musi być indywidualnie przymocowany do każdego naturalnego paznokcia modelki. Nie może być oddzielony od naturalnego paznokcia modela lub przymocowany do palców lub dłoni w taki sposób, aby „wyglądał” tak, jakby był przyczepiony. Każdy wystylizowany paznokieć na dzieło sztuki może być przeplatane z inną grafiką paznokcia, ale tak by był wyraźnie wyróżniał się jako indywidualny paznokieć.  Rozmiar stylizacji nie będzie brany pod uwagę przy ocenie złożoności.

10 A. Rozmiar wystylizowanych paznokci nie będzie brany pod uwagę przy ocenie złożoności.

** 11. Rekwizyty mogą być częścią kostiumu, ale muszą być mniejsze niż modelka.

12. Zawodnicy muszą przygotować i złożyć pisemne oświadczenie w dwóch częściach. Jeden wyszczególniający produkty i procesy wykorzystywane do tworzenia stylizacji opowiadający historię swojej interpretacji tematu. Niedostarczenie oświadczeń spowoduje odjęciu 5 punktów od ogólnego wyniku. W oświadczeniach NIE wolno podawać nazw konkretnych marek czy producentów, NIE WOLNO ODAWAĆ SWOICH DANYCH.

** 13. Ogólne wrażenie będzie oceniane podczas prezentacji samych paznokci jak i całości wraz z kostiumem.

14. Fantasy Nail Art będzie oceniane w następujących kategoriach: oryginalność, kolor, kostium, design, zainteresowanie wizualne, równowaga, ogólne wrażenie, prezentacja, złożoność, wykonanie, szczegóły i motyw.

15. Wszelkie projekty Fantasy Nail Art, które wygrywają lub już wygrały, pierwsze miejsce w konkursie NAILPRO, nie mogą być ponownie wykorzystane przez zwycięzcę lub skopiowane przez innych zawodników w kolejnych konkursach NAILPRO. Organizator konkursu NAILPRO zdyskwalifikuje każdy projekt, który uważa za zbyt podobny do zwycięskiego projektu. Jakakolwiek dyskusja z organizatorem konkursu NAILPRO o projektach odbędzie się w ścisłej tajemnicy.

** Nowa reguła / zmiana

Własność firmy Nailpro Competition © 2018 Creative Age Publications. Wszystkie zasady konkursu Nailpro są objęte prawami autorskimi, a wszelkie prawa zastrzeżone. Używane na podstawie licencji.

ędzia 1

Oryginalność 5 punktów

– projekt jest innowacyjny (nowy i oryginalny)
– projekt jest wyjątkowy (różni się od innych wzorów, które widzieliśmy w przeszłości i innych edycji)

– projekt jest zgodny z wytycznymi prawa autorskiego

Kolor – 10 punktów

– kolory poprawiają wygląd

– kolory się uzupełniają

Kostium – 10 punktów

kostium uzupełnia motyw i grafikę

– kostium jest kompletny i nie wymaga poprawy

– kostium jest schludny, czysty i dobrze zbudowany

– kostium jest dobrze skonstruowany zgodnie z interpretacją tematu przez zawodników. Przykład, jeśli hasło ma być niechlujne, niechlujne lub zakrwawione, należy to zrobić dobrze.

– kostium jest dobrze przemyślany z dodatkowymi dodatkami, jeśli sklep został kupiony.

– kostium jest kompletny z makijażem, farbą do ciała lub innymi akcesoriami

Projekt – 10 punktów

projekt poprawia motyw

– projekt jest całkowicie przemyślany

– projekt jest w tematyce fantasy. Coś niezwykłego, nie prostego, ale fantastyczna stylizacja. MUSI BYĆ przyczepiona do paznokci i nie może być osadzona TYLKO na platformie

Sędzia 2

Zainteresowanie wizualne – 10 punktów

projekt przyciąga twoją uwagę

– projekt zatrzymuje twoją uwagę

– projekt nadal zwraca uwagę na nowe szczegóły

Balans – 5 punktów

różne elementy projektu są dobrze wyważone, ani zbyt rzadkie, ani zbyt ruchliwe

– suma projektu jest zgodna z częściami całego projektu

Ogólne wrażenia – 10 punktów

projekt robi doskonałe ogólne wrażenie

– projekt jest kompletny i nie wymaga poprawy

** Prezentacja – 10 punktów

– opis jest prezentowany w Wytycznych dla paznokci Fantasy

– opis stanowi doskonałą prezentację

– starano się o przedstawienie tego opisu

– pisemne oświadczenie jest dołączone, jest kompletne i zrozumiałe

Sędzia 3

Złożoność – 10 punktów

– projekt jest mistrzowski, wymagający umiejętności i wysiłku

– projekt obejmuje wiele technik

Wykonanie – 5 punktów

– ogólna jakość pracy wykazuje wybitne umiejętności artystyczne

– wykonanie jest schludne i czyste

Szczegóły – 5 punktów

szczegóły projektu są czyste, jasne i precyzyjne

– detal jest więcej niż wystarczający dla tego projektu

– szczegóły wyjaśniają projekt, dodając jemu wymiar

Motyw – 10 punktów

temat jest oczywisty i całkowicie rozwinięty

– temat jest kontynuowany na wszystkich 10 paznokciach

– projekt podkreśla motyw

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

Koszt udziału do 15 sierpnia 2018 po 15 sierpnia 2018
poczatkujący 50 euro 75 euro
weteran 85 euro 100 euro

 

Nagrody
poczatkujący puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
weteran 1. miejsce – 150 euro, 2. miejsce – 120 euro, 3. miejsce – 100 euro, puchar, dyplom

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

PERFECT MATCH

1 wrzesień 2018, godz. 12:30 – 14:00

Konkurencja techniczna bez podziału na weteranów i nowicjuszy. Wymagane 2 stylistów i 1 modelka. Para stylistów może obejmować dwóch weteranów, dwóch nowicjuszy, jednego weterana i jednego nowicjusza. Tak więc nowicjusze mogą wykorzystać dla siebie szansę i sprawdzić swoje umiejętności w tej nowej konkurencji. Weterani biorą pod swoje skrzydła nowicjuszy i pokazują im drogę do osiągnięcia poziomu mistrzowskiego.
Jedna dłoń wykonana w stylu Sculptured Nails, a druga Tip&Overlay.

REGULAMIN

1. Dwóch (2) zawodników będzie miało 1,30 godziny na ukończenie pełnego zestawu paznokci. Stylista A wykona stylizację zgodną z konkurencją Tip&Overlay. Ta ręka będzie musiała idealnie pasować do przeciwnej ręki, wykonanej przez stylistę B Sculptured Nail, używając tylko płaskich lub metalowych form.

2. Zawodnicy mogą używać żelu lub akrylu. Obie ręce muszą być wystylizowane tym samym materiałem. Nie można łączyć materiału żelowego z akrylowym.

3. Mogą być używane wyłącznie różowe, przezroczyste i białe produkty. Produkty zawierające brokat i / lub inny kolor NIE są dozwolone. Cover jest niedozwolony.

4. Należy przestrzegać wszystkich zasad. Niespełnienie tego spowoduje odjęcie punktu lub dyskwalifikację. Kara zostanie ustalona przez organizatora NAILPRO w momencie wykroczenia.

5. Nie można przedłużyć kolorowym produktem naturalnego łoża paznokcia przed założeniem szablonu czy tipsa.

6. Do przyklejenia tipsów do naturalnego paznokcia można używać tylko przezroczystych klejów. Do formowania modelowanego paznokcia nie można stosować żadnych form plastikowych.

7. Wszystkie produkty wzmacniające muszą być nakładane na końcówki po tym, jak końcówki są przyklejone do naturalnego paznokcia

8. Zawodnicy muszą ułożyć wskazówki przed odprawą, ale wskazówki NIE mogą zostać zmienione lub zastosowane do czasu rozpoczęcia zawodów.

9. NIE można zastosować zdobienia.

10. Naturalne paznokcie modelu mogą być przygotowane do nałożenia produktu przed zawodami, ale produkt NIE może być stosowany do momentu rozpoczęcia zawodów.

11. Wcześniejsze uszkodzenia paznokci, skórek lub dłoni modelki przed konkursem będą brane pod uwagę.

12. Wszystkie linie uśmiechu muszą być wykonane pędzlem ręcznie. Wszelakie ułatwienia w postaci dodatkowych akcesoriów bądź białej farby do malowanie jest NIE dozwolona.

13. Wszystkie pliki i bufory muszą być czyste i nieużywane; frezarki i produkty polerujące NIE mogą być używane.

14. Do usuwania pyłu można używać wyłącznie wody. Produkty oczyszczające
(mydła itp.) i produkty nawilżające (oleje, kremy, płyny itp.) są niedozwolone. Miski zawierające kulki lub inne przedmioty są NIE dozwolone.

15. Stylizowany obłączek musi znajdować się u podstawy wszystkich paznokci i nie wolno ich odkładać.

16. Stylizacja paznokci musi być w stylu francuskim (różowy / przezroczysty i biały), wykończona do wysokiego połysku i całkowicie pozbawione jakichkolwiek innych produktów.

17. Spód wszystkich paznokci obu dłoni musi wyglądać tak samo.

18. Nowy PERFECT MATCH zostanie oceniony w następujących kategoriach: linia uśmiechu, krzywa „C”, obszar naskórka, kształt, kontrola produktu, idealne dopasowanie, struktura powierzchni, struktura boczna, długość, obłączki, wykończenie i ogólne wrażenie.

** Nowa reguła / zmiana Własność firmy Nailpro Competition © 2018 Creative Age Publications. Wszystkie zasady, w tym kryteria oceniania, NIE JEST DOZWOLONE DO UŻYCIA, JEŚLI TYLKO PISEMNA ZATWIERDZENIE NALEŻY ZOSTAĆ WYŁĄCZNIE PRZEZ DYREKTORA KONKURENCJI NAILPRO! Wszystkie zasady konkursu Nailpro są objęte prawami autorskimi, a wszelkie prawa zastrzeżone.** Nowa reguła / zmiana Własność firmy Nailpro Competition © 2018 Creative Age Publications. Wszystkie zasady konkursu Nailpro są objęte prawami autorskimi, a wszelkie prawa zastrzeżone. Używane na podstawie licencji.

Sędzia 1

Linia uśmiechu – 10 punktów
– Wyraźne linie uśmiechu (ścisła granica między różowym i białym).
– Linie uśmiechu powinny być symetryczne i spójne (kształt linii uśmiechu powinien być zachowany na wszystkich paznokciach i taki sam, a najwyższe punkty powinny ze sobą współgrać).

Krzywa C – 10 punktów
– Krzywizna paznokci jest symetryczna i spójna
– Głębokość krzywizny wynosi między 40 a 50%
– % krzywizny wzmacnia paznokcie modelki
– Jeśli konstrukcja paznokci jest owalna należy rozważyć widoczny brak krzywizny na dalszej krawędzi

Obszar skórek – 5 punktów
– Produkt „wychodzi” z naturalnych paznokci i jest blisko naskórka
– Skóra modelki w okolicy naskórka jest w doskonałej kondycji (bez otarć).

Kształt – 10 punktów
– Kształt jest symetryczny i spójny
– Kształt jest symetryczny i spójny w całości

Sędzia 2

Kontrola materiału – 5 punktów

– Paznokcie bez nierówności, pęcherzy czy dołków.
– Materiał ma jednorodny kolor.
– Na skórkach nie powinno być żadnych pozostałości materiału.

Perfect Match – 10 punktów
– Obie ręce są idealnie dopasowane kolorystycznie
– Obie ręce są idealnie dopasowane do stylu
– Obie ręce są idealnie dopasowane
– wyglądają identycznie

Struktura powierzchni – 10 punktów
– Powierzchnia sztucznego paznokcia jest gładka i wyraźnie określona.
– Odwrotna strona paznokci również jest gładka i wyraźnie zaznaczona.
– Łuki na wszystkich paznokciach są spójne.

Struktura powierzchni bocznych – 10 punktów
– Materiał ściśle przylega do boków naturalnego paznokcia.
– Przy kształcie owalu punkty, w których owal się zaczyna, muszą być takie same na wszystkich paznokciach.

Sędzia 3
Długość – 10 punktów
– Długość jest mierzona od strefy skórek do końca przedłużenia. Długości paznokci na palcach sobie odpowiadających są takie same, paznokcie są proporcjonalne.
– Długość odpowiada stylowi konkursowemu, stosunkowi 1: 1 wizualnie / z balansowanemu pomiędzy łożem paznokcia i wolną krawędzią; długość powinna być dopasowana do dłoni modelki.

Wykończenie – 5 punktów
– Powierzchnia sztucznych paznokci jest całkowicie gładka i lśniąca (bez rys).
– Krawędzie są gładkie i wykończone. – Paznokcie są czyste i wolne od kurzu.

Obłączki – 5 punktów
– Obłączki są wyraźnie zaznaczone.
– Obłączki nie są przepiłowane.
– Obłączki wyglądają harmonijnie na paznokciach.

Ogólne wrażenie – 10 punktów
– Paznokcie są dopasowane do rąk modelki.
– Grubość przedłużonego paznokcia odpowiada podanej w regulaminie grubości w stylu konkursowym (grubości wizytówki: 0,025–0, 08 cm).

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

Koszt udziału do 15 sierpnia 2018 po 15 sierpnia 2018
2 stylistów 120 euro1 150 euro

NAGRODY:

Nagroda finansowa w wysokości: 1. miejsce – 300 euro, 2. miejsce – 240 euro, 3. miejsce – 200 euro do podziału na dwóch stylistów
Puchar i dyplom dla każdego ze stylistów Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa

ON MY OWN

2 września 2018, godz. 11:30 – 13:00

Konkurencja indywidualna – modelowanie salonowego frencha na sobie. Wykonanie stylizacji na jednej dłoni. Podział na weteranów i początkujących. Brak podziału na żel czy akryl. Brak podziału na tips czy szablon.

Regulamin

1. Zawodnicy mają 1 godzinę i 30 minut na wykonanie na jednej dłoni modelowania w stylu salonowym. Grubość paznokcia musi pasować do stylu salonowego ( grubość karty kredytowej ) najlepiej od 0,08 do 0,12 cm. Niedozwolona jest modelka i pomoc osób trzecich. 

2. Dozwolone są szablony i tipsy. Zabronione jest zastosowanie tipsów french. Dozwolone tylko naturalne lub przeźroczyste. 

3. Zawodnicy mogą używać tylko profesjonalnych produktów. Produkty zawierające brokat lub inne połyski są zabronione. Można stosować różowe produkty do pokrycia w tym także cover. 

4. Jakiekolwiek zdobienia są zabronione. 

5. Naturalne paznokcie mogą zostać przygotowane przed rozpoczęciem konkursu, jednak na naturalną płytkę nie można nic wcześniej nakładać. 

6. Niedozwolone jest stosowanie kolorowych i przeźroczystych produktów do wydłużania naturalnego paznokcia na tipsie przed przyklejeniem go do naturalnego paznokcia.

7. Do przyklejenia tipsów można zastosować tylko jasne kleje. Żadnego rodzaju plastikowych form nie można użyć do budowy paznokcia.

8. Wszelkie produkty budujące mogą być nakładane na tipsy lub formy dopiero po umocowaniu ich na paznokciach.  

9. Linia uśmiechu musi być wykonana własnoręcznie. Niedozwolone są jakiekolwiek akcesoria ułatwiające tę czynność w tym także metalowe. WAŻNE!!! Zabronione jest stosowanie pilnika czy frezarki w celu poprawienia kształtu frencha. Wszystkie linie uśmiechu muszą być wykonane za pomocą pędzla.  Zabrania się wykonywania końcówki french przez malowanie.

10. Wszystkie pliki i polerki muszą być czyste i nieużywane. Można stosować frezarki i produkty do polerowania.

11. Produkty do mycia (mydła itp.) i produkty nawilżające (oleje, kremy, płyny etc.) są dozwolone. Nadmierne stosowanie nawilżaczy jest niedozwolone. Może to spowodować naliczenie punktów ujemnych przez sędziego. 

12. Jeden z paznokci należy pokryć czerwonym lakierem, w metodzie żelowej można zastosować pokrycie hybrydowe. 

13. Paznokcie wybranej dłoni muszą być w stylu francuskim ( różowy , przeźroczysty i, cover, biały), wykończone do wysokiego połysku. Żel wykończeniowy dozwolony jest w technologii żelowej, a w technologii akrylowej należy polerować do wysokiego połysku lub zastosować Top Coat do akrylu.

14. Konkurencja On my Own oceniana jest wg kategorii: linia uśmiechu, krzywa C, miejsce naskórka, kształt, kontrola produktów, struktura powierzchni, prezentacja, struktury boczne, długość 2:1, wykończenie i ogólne wrażenie.

WAŻNE!!! Każdy uczestnik, który zauważy u innego uczestnika złamanie regulaminu podczas trwania konkurencji ma obowiązek zgłosić to natychmiast sędziemu technicznemu / organizatorowi. Wszelkie niezgodności zgłoszone po zakończeniu konkurencji nie będą uwzględnianie. 

Sędzia 1

Linia uśmiechu – 10 punktów

Linie uśmiechu powinny być wyraźnie zaznaczone (wyraźna granica między różowym i białym).

Linie uśmiechu muszą być symetryczne i spójne (powinien być zachowany ten sam kształt, a najwyższy ich punkt musi być zachowany na wszystkich paznokciach).

Krzywa C – 10 punktów

Krzywizny muszą być symetryczne i spójne.

Krzywa C powinna wynosić od 33,3 do 40%.

Krzywa powinna poprawiać wygląd naturalnych paznokci modelki.

Przy wyborze kształtu owalu należy zwracać uwagę na niedostateczne zakrzywienie wolnego brzegu, co powoduje jego zanikanie na wolnym brzegu.

Strefa skórek – 10 punktów

Materiał powinien być ułożony równo z naturalną płytką paznokcia, tak aby pasował do obszaru skórek.

Skórki modelki muszą być w dobrym stanie (nienaruszone piłowaniem).

Kształt – 10 punktów

Kształt paznokcia musi być symetryczny i spójny.

Kształt paznokci musi być symetryczny i spójny (wszystkie paznokcie w odniesieniu do siebie nawzajem).

Sędzia 2

Kontrola materiałów – 10 punktów

Powierzchnia musi być bez pęcherzyków powietrza i dziur.

Kolor materiału powinien być jednolity.

Na skórkach nie powinno być pozostałości materiału.

Struktura powierzchni – 10 punktów

Powierzchnia paznokci musi być gładka i wyraźnie zdefiniowana.

Dolna powierzchnia paznokcia powinna być gładka i dobrze opiłowana.

Prezentacja – 5 punktów

Praca powinna być prezentowana w czystości i porządku.

Pod paznokciami modelki nie powinien znajdować się brud czy pył – powinny być czyste. 

Paznokcie powinny być dokładnie oczyszczone z pyłu.

Struktura powierzchni bocznych – 10 punkty

Boki modelowanego paznokcia powinny idealnie przylegać do powierzchni paznokcia naturalnego. 

Dla kształtu owalu – punkt rozpoczęcia owalu musi być taki sam na wszystkich paznokciach.

Łuki na wszystkich paznokciach spójne

Sędzia 3

Długość – 10 punktów

Długość jest mierzona od strefy skórek do końca przedłużenia.

Długość paznokci powinna być dopasowana do dłoni modelki, stosunek łoża paznokcia do wolnej krawędzi – 2:1, styl salonowy.

Aplikacja lakieru – 5 punktów – 1 dłoń

Lakier powinien całkowicie pokrywać paznokieć (od strefy skórek aż po sam koniec).

Powłoka powinna być gładka, czysta i jednolita.

Wykończenie – 5 punktów – 1 dłoń

Powierzchnia wszystkich paznokci powinna być gładka i lśniąca (żadnych rys).

Paznokcie na samych końcach powinny być gładkie i dobrze opiłowane.

Paznokcie muszą być całkowicie czyste (bez pyłu).

Ogólne wrażenie – 5 punktów

Paznokcie prawidłowo wystylizowane w stosunku do dłoni modelki.

Grubość przedłużeń powinna odpowiadać grubości wskazanej w regulaminie stylu salonowego.

Skala oceny 10 pkt

10 Bez skazy
9 Praktycznie idealny
8 Bardzo dobry
7 Dobry
6 Nieco powyżej średniej
5 Średni
4 Poniżej przeciętnej
3 Słabo
2 Bardzo słabo
1 Jest niedopuszczalny

Koszt udziału do 15 sierpnia 2018 po 15 sierpnia 2018
poczatkujący 50 euro 75 euro
weteran 85 euro 100 euro

 

Nagrody
poczatkujący puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 
weteran 1. miejsce – 150 euro, 2. miejsce – 120 euro, 3. miejsce – 100 euro, puchar, dyplom

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.